قرار اِ اینجا از ایران بنویسیم
از اون گربه عجیب که آروم نشسته اون ته تهای خاک آسیا
نمیدونم چی میتونم بگم
درست مثل کسی هستم که قرار برای اولین بار سخنرانی کنه اونم در مورد چی...؟
خلاصه!
ما به قول قدیمی ها یه "بسم الله" میگیم و شروع میکنیم!
بزن زنگ رو...