نه...

 

من دیگر ناله نمی کنم ، قرنها نالیدن بس است

 

می خواهم فریاد بزنم!

 

اما اگر نتوانستم سکوت می کنم

 

خاموش بودن بهتر از نالیدن است ...

 

به من بگو نگو ، نمی گویم؛

   

اما نگو نفهم ، که من نمی توانم نفهمم

   

من می فهمم ! !

  

شهید راه قلم استاد

« دکتر علی شریعتی »

 

 

  

و اکنون زمان آن رسیده که بپاخیزیم...

 من و دوستانم اولین قدم ها را در این را مقدس بر میداریم...

 

و تو . . .  

 

اگرشهامت برداشتن قدمی نو را نداری لااقل ردپایم را دنبال کن تا به تنهاییم در این راه نیندیشم...